Subota, 17 Studeni, 2018
   
Tekst
Zadnje:

Korištenje 5S metode u organizaciji rada skladišta

5S metoda, ponekad nazivana 5C ili Gemba Kanri potiče iz Japana. 5S metoda se usredotočuje na učinkovito organiziranje radnoga mjesta i standardiziranje radnih procedura. 5S pojednostavljuje procese i umanjuje otpad i aktivnosti bez dodane vrijednosti (waste ili japanski muda) dok istodobno poboljšava kvalitetu, učinkovitost i sigurnost. Sigurnost se ponekad uključuje kao šesto S, pa se u nekoj literaturi metoda naziva i 6S.

Alat je također učinkovit u uključivanju zaposlenika ne samo u izvođenje procesa poboljšanja procesa rada, nego i u definiranju tih procesa. Uključivanjem zaposlenika u definiranje procesa poboljšanja osigurava se i lakše provođenje jednom definiranih procesa od istih tih zaposlenika.

Metoda 5S koristi se kada tvrtka traži unapređenje učinkovitosti unutar skladišta i usađivanju kulture stalnog poboljšanja. Sam naziv 5S potječe od 5 japanskih i prilagođenih engleskih naziva aktivnosti koje se koriste u poboljšanju procesa:

 1. SORTIRANJE (jap. Seiri, engl. Sort)
 2. UREĐIVANJE RADNOG PROSTORA (jap. Seiton, engl. Set in order)
 3. ČIŠĆENJE (jap. Seiso, engl. Shine)
 4. STANDARDIZACIJA (jap. Seiketsu, engl. Standardize)
 5. ODRŽAVANJE (jap. Shitsuke, engl. Sustain)
 6. SIGURNOST – kao šesto S, dodatak originalnoj metodi

5S metodu je  je potrebno izvesti točnim redoslijedom. Pojedincima treba dati odgovornost za svaki zadatak iz njihova područja rada unutar skladišta:

 1. Prvo S (sortiraj ili Seiri ili rasčisti) usredotočuje se na uklanjanje bilo kojeg nepotrebnog predmeta iz radnog prostora. To može uključiti zastarjelu i oštećenu robu sa zalihe, višak robe, neispravnu opremu, slomljene palete, otpadnu ambalažu itd. Također se može odnositi na nepotrebno kretanje unutar skladišta. Na primjer, uvođenje poprečnog prolaza unutar područja skladištenja smanjit će količinu putovanja koju rukovatelji prelaze. Također, zamjena ručnih papirnatih sustava skladištenja s tehnologijoma WMS, RFID,  skeniranja, glasovne naredbe ili pick-to-light rješenja mogu se ubrojiti u Seiri aktivnosti. Artikli koji su označeni za odstranjivanje mogu se smjestiti u mjesto čuvanja dok se ne donese sporazumna odluka o tome što s njima učiniti.
 2. Drugo S (uredi ili Seiton ili uobliči) usredotočuje se na učinkovito i djelotvorno smještanje artikala, na primjer označavanje lokacije i stavljanje artikala koji se često koriste na lako dostupna mjesta. Putokazi i ostale oznake u skladištu također su dio ovoga, jer bi trebali umanjiti količinu vremena potrebnog za pronalazak artikala. Artikli poput praznih paleta ili ambalaža trebaju biti smješteni u lako dostupnim područjima u blizini točke upotrebe. Napokon, treba postaviti parkirališna područja za rukovanje opremom, s podsjetnicima osoblju da po potrebi stave opremu na punjenje.
 3. Treće S (sjaji ili Seiso ili očisti) dolazi nakon što je radni prostor  očišćen  od svih predmeta koji nisu neophodni za obavljanje radnih zadataka. Također je preporučljivo napraviti redovan plan čišćenja i odstranjivanja nepotrebnih predmeta iz radnog prostora. Ovo se može učiniti na kraju svake smjene, s obvezom prijave oštećenja opreme neposredno nakon što je ono uočeno. Iz iskustva je poznato da radnici sa više elana rade u čistom radnom prostoru, te da čista skladišta teže boljoj učinkovitosti! Kako bi se olakšalo kontinuirano čišćenje mogu se postaviti, ukoliko to prostorne mogućnosti dopuštaju,  posude za bacanje otpadnog papira, ambalaže i slomljenih palete ispred svakog prolaza, te lake dostupnosti pribora za čišćenje (metle, lopate za smeće, usisavači i sl)
 4. Četvrto S (standardiziraj ili Seiketsu ili prilagodi) sastoji se u postavljanju standarda za svako područje rada. Potrebno je proći kroz svaki proces s relevantnim osobljem te izraditi, dokumentirati  i izložiti najbolje postupke za pojedine aktivnosti unutar skladišta, koji zatim postaju standard za sve zaposlene i sve lokacije, ukoliko tvrtka ima više skladišnih kapaciteta.  Upute se moraju pojednostaviti  za lakše čitanje i razumijevanje. Fotografija s minimalnim tekstom koja prikazuje proces jako dobro funkcionira u ovoj situaciji.
 5. Peto S (održi ili Shitsuke ili stalno unapređuj) osigurava stalno unapređenje. Osoblje se potiče da umjesto vraćanja na prethodnu radnu praksu prihvati promjenu i odvede priču na novu razinu. Potrebno je provoditi redovite provjere i revizije s mogućim nagradama u slučaju postizanja visokih rezultata izvedbe.
 6. U zadnje vrijeme, tvrtke su uvele i šesto S koje pokriva sigurnost na radu. Kako sigurnost na radu mora biti osnova i polazna točka svih radnih operacija ona  je vrijedan dodatak originalnoj metodi  5S.

Tvrtke koje su pokrenule 5S , ne samo u skladišnim operacijama već u bilo kojem djelokrugu rada, poboljšale su kvalitetu, povećale učinkovitost, unaprijedile sigurnost, smanjile otpad i pružile zaposlenicima osjećaj da sami utječu na definiranje poslovnih procesa u tvrtki. Prednost 5S metode je i što se može odvijati u samo jednom ili u nekoliko odvojenih segmenata poslovanja, ne tražeći pritom prilagođavanje i angažiranje resursa cijele organizacije.

 

Autor članka je Radomir Radomir - Trenutno je zaposlen na poslovima voditelja logistike u Pevec dd. Diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer management. Od samih početaka karijere radi u logistici, a iskustvo skuplja u tvrtkama kao što su Getro, one2play, Domi, Integralog i druge. 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Social Face

Prijava - odjava

ispod glavnog